Radio Wrota Nadziei

is a ministry of the Church of God in Toruń

and the Gate of Hope Foundation.

 

Our goals:

 

Glorify the Lord Jesus Christ

Preach the gospel to every creature

Promote the reading and understanding of the Scriptures

 

Radio Wrota Nadziei

jest inicjatywą Kościoła Bożego w Toruniu oraz Fundacji Wrota Nadziei.

 

Nasze cele:

 

Uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa

Głosić ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Promować czytanie i zrozumienie Pisma Świętego